Mexican Fan Palm

Washingtonia robusta

Fan Palm, Mexican Fan Palm, Washington Palm

$37.90 inc. GST

20cm
20cm
Clear
Pot Size

20cm

Shopping Cart
Scroll to Top